Δραστηριότητες

δραστηριότητες

  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία
  • Παιχνίδι (ατομικό ελεύθερο – οργανωμένο ομαδικό)
  • Ερεθίσματα αγγλικών
  • Γνωριμία με τους Η/Υ
  • Κουκλοθέατρο – δραματοποίηση
  • Δραστηριότητες προγραφής, προανάγνωσης και προμαθηματικών
  • Αισθητική αγωγή (ζωγραφική, κολλάζ, χειροτεχνία)
  • Εκδηλώσεις – επισκέψεις
  • Θεατρικές παραστάσεις