Πρόγραμμα ημέρας

πρόγραμμα

07:00-09:00 Προσέλευση νηπίων
Αυθόρμητες δραστηριότητες
09:00-10:00 Ημερολόγιο – Παρουσιολόγιο
Καιρός
Συζήτηση
Οργανωμένες δραστηριότητες
10:00-10:30 Δεκατιανό
10:30-11:00 Διάλειμμα
11:00-13:00 Οργανωμένες δραστηριότητες
13:00-14:00 Μεσημεριανό
14:00-15:30 Χαλάρωση
15:30-16:00 Παιδαγωγικά παιχνίδια
16:00-16:30 Απογευματινό γεύμα
16:30-17:00 Προετοιμασία και αναχώρηση νηπίων